Month: December 2017

Chấm dứt hợp đồng
Kiến thức pháp luật

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đối với người giúp việc hay chủ nhà cũng vậy, nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì đều phải có lí do chính đáng. Nếu như giúp việc tự ý thôi việc hay chủ nhà muốn cho người làm nghỉ việc không hợp lí thì đều phải […]