Kiến thức pháp luật

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đối với người giúp việc hay chủ nhà cũng vậy, nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì đều phải có lí do chính đáng. Nếu như giúp việc tự ý thôi việc hay chủ nhà muốn cho người làm nghỉ việc không hợp lí thì đều phải có nghĩa vụ khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tại meovatgiadinh.com.vn, chúng tôi có chuyển đến bạn một số điều liên quan trong Bộ luật lao động như sau.

Chấm dứt hợp đồng
Chấm dứt hợp đồng

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

 1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.
 2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.
 3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này.
 4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý.

Trong những dịch vụ người giúp việc nhà, đã có không ít trường hợp đã chấm dứt hợp đồng nhanh chóng. Vậy nên để tránh khỏi những trường hợp xấu đó, các bạn hãy tham khảo dịch vụ này tại http://giupviechongdoan.com/

Chủ nhà thân thiện với người giúp việc
Chủ nhà thân thiện với người giúp việc

Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này.

Xem thêm: Những quy định chung về giải quyết tranh chấp lao động

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

 1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
 2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.
 3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
 4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
 5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Xem thêm: Một số điều cần biết khi chăm người già

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

 1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
 2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
 3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Nguồn: Trích từ Bộ Luật Lao động

Tùy vào tính chất mỗi công việc, là một người chọn nghề giúp việc, để tìm được môt chủ nhà tốt và có thể làm việc lâu dài mà không ngại một số trường hợp xấu có thể xảy ra, các bạn hãy tìm đến trung tâm người giúp việc uy tín tại đây.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*